MATERIALS

Pòsters

M’ajudes a arribar a encara més gent? Descarrega i penja als veterinaris i botigues de la teva ciutat aquests pòsters:

 

Flyers

La informació bàsica que tot propietari responsable de gats ha de conèixer. Descarrega i difon aquests flyers entre els nous propietaris!: